Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Tijdelijke versoepeling bijstand voor jongeren tot 27 jaar

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 17 november 2020
Bron: VNG

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen waarin een tijdelijke versoepeling van de bijstandsregels voor jongeren tot 27 jaar wordt geregeld. Deze versoepeling geldt tot 1 juli 2021.

Hiermee geeft het kabinet invulling aan de motie-Smeulders c.s.

Welke versoepelingen

Het gaat om de volgende versoepelingen:

  • Tijdelijke openstelling van de re-integratie-instrumenten voor jongeren tot 27 jaar: de vrijlating van inkomsten (uit arbeid), het vrijstellen van de vrijwilligersvergoeding en het vrijlaten van inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder.

Deze versoepelingen gelden met terugwerkende kracht tot en met 1 november 2020. Aan gemeenten is eerder al de ruimte geboden om voor zover mogelijk te anticiperen op de inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijzigingen.

  • Daarnaast wordt de mogelijkheid verlengd om ook voor andere jongeren tot 27 jaar individueel maatwerk toe te passen bij de vier weken zoektermijn. Het doel hiervan is om financiële problemen bij jongeren die plotseling zonder werk en inkomsten komen te zitten zoveel mogelijk te voorkomen.

Gemeenten mochten in de periode 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 al afwijken van de regels rond de verplichte zoektermijn van vier weken voor jongeren van 18 tot 27 jaar.

Deze mogelijkheid wordt nu verlengd tot 1 juli 2021.

Het kabinet vraagt hierbij om zorgvuldig de afweging te maken en de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt te benutten en waar mogelijk jongeren te ondersteunen bij het zoeken naar werk en scholing.

Lees ook