Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Categorie: Algemeen nieuws
Datum: 27 oktober 2020
Bron: VNG

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen BZK en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt.

Met de hernieuwde afspraken worden huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd (vroegsignalering) en komen inwoners met een huurachterstand ook eerder in beeld bij gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten huurders met (mogelijke) schulden sneller helpen.

Lees ook