Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Draagkracht

Uw draagkracht is geld waarmee u volgens de wet zelf uw bijzondere kosten kunt betalen. Het is een deel van uw inkomen én uw eigen geld (vermogen). Uw gemeente bepaalt wat er allemaal meetelt voor uw draagkracht.

Vraagt u bijzondere bijstand aan?
Dan kijkt de gemeente eerst of u zelf genoeg draagkracht heeft. Zo bepaalt zij of u recht heeft op bijzondere bijstand. En op hoeveel.

Daarbij kijkt de gemeente naar uw gemiddelde draagkracht over een langere periode. Oftewel, de ‘draagkrachtperiode’. De gemeente bekijkt dus niet alleen uw draagkracht op het moment van uw aanvraag

Heeft u een bijstandsuitkering?
Dan heeft u volgens de wet geen draagkracht in uw inkomen. Maar misschien wel in uw eigen geld (vermogen).

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Inkomen

ISD BOL kijkt bij het bepalen van het recht op bijzondere bijstand naar de draagkracht in uw inkomen. De basis voor de draagkracht is de gehuwdennorm. In januari 2015 bedraagt deze voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1372,62 netto per maand en voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 1471,68 netto per maand.

Alleenstaanden hebben tot 75% van de gehuwdennorm géén draagkracht.
Alleenstaande ouders hebben tot 100% van de gehuwdennorm géén draagkracht.
Gehuwden (en daarmee gelijkgestelden) hebben tot 110% van de gehuwdennorm géén draagkracht.

Het inkomen dat hoger is dan de genoemde percentages wordt voor 100% meegerekend als draagkracht.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt als woonkostentoeslag of voor de verblijfskosten in de crisisopvang bij Heugderlicht, dan wordt 100% van de kostendelersnorm in aanmerking genomen als draagkracht.

Vermogen

De gemeente neemt 100% van het vermogen dat u meer heeft dan toegestaan in aanmerking als draagkracht. Hoeveel vermogen is toegestaan, is afhankelijk van uw leefsituatie:

  • € 6.120,00 voor een
  • € 12.240,00 voor een
  • € 12.240,00 voor gehuwden

Het vermogen in uw woning wordt in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 51.600,00.

Laatst bijgewerkt op 26-01-2015

Lees ook