Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Vermogen

Als u een uitkering aanvraagt, bekijkt de gemeente hoeveel geld u heeft. Daarvoor berekent zij de totale waarde van uw geld en waardevolle spullen, bijvoorbeeld uw auto of uw caravan. En van die totale waarde trekt zij uw schulden af. De uitkomst is uw vermogen.

Voor recht op bijstand mag u (met uw gezin) best wat vermogen hebben. Hieronder ziet u hoeveel u maximaal mag hebben:

Uw situatie  
Alleenstaande € 6.225,00
Alleenstaande ouder € 12.450,00
Gehuwden € 12.450,00

Welke bezittingen tellen mee?
Bezittingen die meetellen voor uw vermogen zijn bijvoorbeeld:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen;
 • aandelen;
 • uw auto, caravan en motor, als u die heeft. En uw boot.
  Als deze niet meer zoveel waard zijn, telt de gemeente ze misschien niet mee;
 • uw (vakantie)huis.

En ook:

 • bezittingen in het buitenland, zoals huizen en grond. Of een buitenlandse spaarrekening. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, bent u verplicht om de gemeente informatie te geven over al uw bezittingen in het buitenland;
 • geld dat u nu niet heeft, maar waar u wel aan kunt komen. Bijvoorbeeld geld dat u heeft uitgeleend en terug kunt vragen. Of spaargeld waarvoor u een boete moet betalen als u het opneemt. Dit geld telt ook mee bij uw vermogen. Ook als u het niet terugvraagt of opneemt;
 • geld dat op een bankrekening staat, die op uw naam én op de naam van iemand anders staat. Dus een ‘en/of-bankrekening’. Kunt u duidelijk aantonen dat u dat geld nooit voor uzelf gebruikt? Dan telt de gemeente het misschien niet mee.

Welke bezittingen tellen niet altijd mee?
Sommige bezittingen telt de gemeente niet altijd bij uw vermogen op:

 • geld op uw betaalrekening dat u nodig heeft om van te leven;
 • de uitvaartverzekering. Ook niet als u die kunt afkopen;
 • geld dat u met een speciale reden krijgt, bijvoorbeeld een schadevergoeding.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Het saldo op de lopende rekening

Van het saldo op de lopende rekening wordt in verband met lopende uitgaven geen rekening gehouden met een bedrag dat gelijk is aan de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Staat u rood, dan wordt de roodstand als schuld beschouwd.

Spaarrekeningen

Het bedrag op uw spaarrekening(en) wordt beschouwd als vermogen.

Laatst bijgewerkt op 11-12-2018

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Niet afkoopbare verzekeringen

Als het voor u niet mogelijk is om uw begrafenis- of crematieverzekering af te kopen, dan houdt ISD BOL geen rekening met de waarde van de verzekering bij het vaststellen van uw vermogen.

Als u had kunnen voorzien dat u bijstand nodig zou gaan hebben en u heeft geld gestopt in een niet afkoopbare verzekering, dan verlagen wij uw uitkering misschien. Namelijk als u daardoor onnodig een beroep op de bijstand doet. Dus als u van het geld dat u in de verzekering heeft gestopt, nog een tijd had kunnen leven.

Afkoopbare verzekeringen

Als u een afkoopbare begrafenis- of crematieverzkering heeft, dan houdt ISD BOL wel rekening met de waarde bij het vaststellen van uw vermogen. U heeft dan namelijk de mogelijkheid om de verzekering af te kopen zodat u over het geld kunt beschikken. Het maakt verder niet uit of u ook echt de verzekering afkoopt.

Laatst bijgewerkt op 17-12-2018

Welke schulden trekt de gemeente van uw vermogen af?

 • Alle schulden waarvan u kunt bewijzen dat u ze echt moet terugbetalen. 

Welke schulden trekt de gemeente niet van uw vermogen af?

 • Alle schulden die u ook wat later terug mag betalen.
 • Uw studieschuld.
  Het is namelijk afhankelijk van uw inkomen hoeveel u hiervan terug moet betalen. En na een bepaalde tijd hoeft u het misschien helemaal niet meer terug te betalen. Hierbij gaat het om Studieschuld WSF2000 en WSF 18+.

Kosten die u later moet betalen
Zijn er kosten waarvan u nu al weet dat u ze later moet betalen? Daar houdt de gemeente geen rekening mee.