Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

U hebt alleen recht op bijzondere bijstand als u (of uw gezinsleden) onvoldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te betalen. Dit betekent:

  • dat als u geen draagkracht heeft, u recht kunt hebben op bijzondere bijstan;
  • dat als u draagkracht heeft, u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Wat is draagkracht?

Uw draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen (en eventueel: uw individuele inkomenstoeslag) waarmee u de kosten zelf kunt betalen. Alleen als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te bestalen, heeft u recht op bijzondere bijstand.

Middelen  

De gemeente kan zelf bepalen met welke middelen zij bij de vaststelling van uw draagkracht rekening houdt en of zij wel of niet rekening houdt met de inkomens- en vermogensvrijlatingen zoals die gelden voor het recht op een bijstandsuitkering:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente bepaalt uw en op dezelfde manier als bij de algemene bijstand.

Laatst bijgewerkt op 08-09-2010

Draagkrachtperiode

De gemeente heeft het volgende bepaald over de draagkrachtperiode:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

In principe wordt de draagkrachtperiode vastgesteld op één jaar. De draagkrachtperiode begint op de eerste dag van de maand waarin de (oudste) kosten zijn gemaakt.

De gemeente kan hier van afwijken als de periode waarop de kosten betrekking hebben hier aanleiding voor geeft.

Laatst bijgewerkt op 09-07-2007

Draagkrachtpercentage

Het draagkrachtpercentage bepaalt welk deel van uw inkomen en vermogen u moet gebruiken om uw kosten mee te betalen. De gemeente gebruikt het volgende draagkrachtpercentage:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Inkomen

ISD BOL kijkt bij het bepalen van het recht op bijzondere bijstand naar de draagkracht in uw inkomen. De basis voor de draagkracht is de gehuwdennorm. In januari 2015 bedraagt deze voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1372,62 netto per maand en voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 1471,68 netto per maand.

Alleenstaanden hebben tot 75% van de gehuwdennorm géén draagkracht.
Alleenstaande ouders hebben tot 100% van de gehuwdennorm géén draagkracht.
Gehuwden (en daarmee gelijkgestelden) hebben tot 110% van de gehuwdennorm géén draagkracht.

Het inkomen dat hoger is dan de genoemde percentages wordt voor 100% meegerekend als draagkracht.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt als woonkostentoeslag of voor de verblijfskosten in de crisisopvang bij Heugderlicht, dan wordt 100% van de kostendelersnorm in aanmerking genomen als draagkracht.

Vermogen

De gemeente neemt 100% van het vermogen dat u meer heeft dan toegestaan in aanmerking als draagkracht. Hoeveel vermogen is toegestaan, is afhankelijk van uw leefsituatie:

  • € 6.225,00 voor een
  • € 12.450,00 voor een
  • € 12.450,00 voor gehuwden

Het vermogen in uw woning wordt in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 52.500,00.

Laatst bijgewerkt op 26-01-2015

Lees ook