Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

U hebt alleen recht op bijzondere bijstand als u (of uw gezinsleden) onvoldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te betalen. Dit betekent:

  • dat als u geen draagkracht heeft, u recht kunt hebben op bijzondere bijstan;
  • dat als u draagkracht heeft, u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

Wat is draagkracht?

Uw draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen (en eventueel: uw individuele inkomenstoeslag) waarmee u de kosten zelf kunt betalen. Alleen als u niet voldoende draagkracht heeft om de kosten zelf te bestalen, heeft u recht op bijzondere bijstand.

Middelen  

De gemeente kan zelf bepalen met welke middelen zij bij de vaststelling van uw draagkracht rekening houdt en of zij wel of niet rekening houdt met de inkomens- en vermogensvrijlatingen zoals die gelden voor het recht op een bijstandsuitkering:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente bepaalt uw en op dezelfde manier als bij de algemene bijstand.

Laatst bijgewerkt op 08-09-2010

Draagkrachtperiode

De gemeente heeft het volgende bepaald over de draagkrachtperiode:

Regels van ISD BOL

In principe wordt de draagkrachtperiode vastgesteld op één jaar. De draagkrachtperiode begint op de eerste dag van de maand waarin de (oudste) kosten zijn gemaakt.

De gemeente kan hier van afwijken als de periode waarop de kosten betrekking hebben hier aanleiding voor geeft.

Laatst bijgewerkt op 09-07-2007

Draagkrachtpercentage

Het draagkrachtpercentage bepaalt welk deel van uw inkomen en vermogen u moet gebruiken om uw kosten mee te betalen. De gemeente gebruikt het volgende draagkrachtpercentage:

Regels van ISD BOL

Inkomen

Boven een bepaalde grens moet u de kosten uit uw inkomen betalen. 

Die grens is:

Voor een alleenstaande 75% van de gehuwdennorm;
Voor een alleenstaande ouder 75% van de gehuwdennorm;
Voor een gezin 110% van de gehuwdennorm.

Het inkomen dat hoger is dan de genoemde percentages wordt voor 100% meegerekend als draagkracht.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor woonkostentoeslag of voor verblijfskosten in de crisisopvang bij Heugderlicht, dan is de grens 100% van de van toepassing zijnde norm. 

Voor de beoordeling van het inkomen is de peilmaand: de maand januari van het kalenderjaar.

Vermogen

De gemeente neemt 100% van het vermogen dat u meer heeft dan toegestaan in aanmerking als draagkracht. Hoeveel vermogen is toegestaan, is afhankelijk van uw leefsituatie:

  • voor een alleenstaande: € 6.505,00;
  • voor een alleenstaande ouder: € 13.010,00;
  • voor de gehuwden tezamen: € 13.010,00.

Het vermogen in uw woning wordt in aanmerking genomen voor zover het meer bedraagt dan € 54.900,00.

Voor de beoordeling van het vermogen is de peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. 

 

LET OP: Voor Onderbanken gelden per 1-1-2021 de regels van de gemeente Beekdaelen/ISD Kompas.

Laatst bijgewerkt op 15-06-2021

Lees ook