Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Geestelijke gezondheidszorg

Generalistische basis GGZ

De kosten van de generalistische basis GGZ-zorg krijgt u vergoed van de zorgverzekering. Omdat de zorgverzekering de kosten betaalt, kunt u geen bijzondere bijstand ontvangen.

Gespecialiseerde GGZ

Voor de kosten voor gespecialiseerde GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. U hebt dus ook geen recht op bijzondere bijstand.

Wat heeft de gemeente bepaald?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verlenen van bijzondere bijstand voor de kosten van GGZ-zorg en opname in een GGZ-instelling:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

De inwoners van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering IZA Cura/VGZ, mits ze aan de inkomenseis voldoen. Deze verzekering wordt gezien als een voorliggende voorziening bij aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten: bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor medische kosten wordt eerst gekeken of de aanvrager geen recht heeft, of had kunnen doen gelden, op vergoeding van de kosten via de ziektekostenverzekering IZA Cura/VGZ. Is iemand verzekerd bij IZA Cura/VGZ, dan bestaat er recht op de vergoeding, is iemand niet verzekerd bij IZA Cura/VGZ, dan bestaat er geen recht op een vergoeding. Dit beleid geldt ook bij de eigen bijdrage in de kosten van psychotherapie.
Niet iedereen met het vereiste minimuminkomen heeft echter kunnen kiezen voor de collectieve verzekering – sommige mensen voldeden per 1 januari niet aan de inkomenseis, of kozen vanwege bijzondere omstandigheden voor een geschiktere polis bij een andere ziektekostenverzekeraar. Mocht iemand nog in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in de kosten van de eigen bijdrage van psychotherapie, dan is het uitgangspunt dat de bedragen die IZA Cura/VGZ vergoedt, toereikend zijn. Vergoedingen die u ontvangt van een andere ziektekostenverzekering worden op die bedragen in mindering gebracht. Voor het eventueel resterende bedrag kan bijzondere bijstand worden verleend.

HOE AANVRAGEN?

U haalt aan de balie van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf een GRIJZE KAART en een aanvraagformulier, vult dit volledig in en voegt de gevraagde bewijsstukken bij. Bent u geen cliënt van ISD BOL, dan vult u ook nog een formulier in met uw inkomens- en vermogensgegevens. Telefonisch om toezending vragen kan ook. De aanvraag komt u bij voorkeur inleveren tijdens het daarvoor bestemde spreekuur. Afgeven aan de balie van ISD BOL mag natuurlijk ook.

Om voor deze bijzondere bijstand in aanmerking te komen worden de gebruikelijke draagkrachtregels toegepast. Deze kunt u opzoeken en lezen door het hoofdstuk 'Voorwaarden' in de kolom aan de linkerkant van deze pagina aan te klikken.

Laatst bijgewerkt op 28-01-2015

.

Lees ook