Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Curatele

De rechter heeft mij onder curatele gesteld 

Als u aan de voorwaarden van het recht op bijzondere bijstand voldoet bestaat er recht op bijzondere bijstand voor de beloning van de curator. 

Uw curator moet de aanvraag indienen 

U kunt de aanvraag voor bijzondere bijstand niet zelf indienen als u onder curatele staat. Uw curator moet de aanvraag voor u indienen.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van ondercuratelestelling:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

U kunt recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van curatele als de Kantonrechter de beloning van de curator afwijkend van de hoofdregel heeft vastgesteld. Ook kunt u mogelijk recht hebben op bijzondere bijstand als u een voorschot moet betalen terwijl u in afwachting bent van de vaststelling van de beloning door de Kantonrechter. Als achteraf blijkt dat u te veel bijstand heeft ontvangen, dan zult u die wel moeten terugbetalen.

Hoogte

De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de afwijkende beloning. U hoeft de bijstand in principe niet terug te betalen. Op de verstrekte bijstand worden het drempelbedrag en uw draagkracht in mindering gebracht.

Laatst bijgewerkt op 08-09-2010

Lees ook