Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Bewindvoerderskosten

Beschermingsbewind 

U heeft recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw bewindvoerder, als u aan alle voorwaarden voor het recht erop voldoet.

WSNP     

Er bestaat geen recht op bijzondere bijstand voor de beloning van uw WSNP-bewindvoerder.

Wat de gemeente heeft bepaald

De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering:

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

In  deze richtlijn vindt u informatie over

BEWINDVOERING 

Als u een wettelijk schuldsaneringstraject volgt (WNSP), dan worden de kosten van de bewindvoerder via de wet geregeld. Bijzondere bijstandsverlening voor de kosten van de bewindvoerder bij een wettelijk schuldhulpverleningstraject is dan ook niet mogelijk.

U kunt wel recht hebben op bijzondere bijstand voor de kosten van vrijwillige bewindvoering (beschermingsbewind) na een uitspraak van de Kantonrechter. De uitspraak van de kantonrechter is bepalend voor de hoogte van de bijzondere bijstandsverlening.

Hoogte

Op de bijzondere bijstand worden het drempelbedrag en uw draagkracht in mindering gebracht.

Wat moet u doen?

U haalt aan een balie van ISD BOL in Brunssum of Landgraaf een GROENEKAART en aanvraagformulier, vult deze volledig in en voegt de gevraagde bewijsstukken bij. Bent u geen cliënt van ISD BOL, dan vult u ook nog een formulier in waarmee u uw inkomens- en vermogenspositie aantoont. Telefonisch om toezending vragen kan ook. De aanvraag komt u bij voorkeur inleveren tijdens het daarvoor bestemde spreekuur, afgeveb aan de balie van ISD BOL mag natuurlijk ook. U kunt een aanvraag indienen tot een jaar met terugwerkende kracht.

BUDGETBEHEER

Soms hebt u hulp nodig van een derde om uw inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Deze hulp krijgt u van de 'budgetbeheerder'. Deze bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn om de inkomsten te verhogen of de lasten te verlagen. Zodra het budgetbeheer is gestart, wordt uw inkomen overgemaakt op een rekening bij de budgetbeheerder. Hij of zij zorgt er vervolgens voor dat alle vaste lasten zoals huur, energie- en ziektekosten worden betaald.

Wet op het financieel toezicht

Budgetbeheerders mogen niet in strijd handelen met de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de budgetbeheerder uw inkomen niet mag storten op een 'inzake-rekening' of op een rekening die op naam staat van de budgetbeheerder zelf. Doet hij dat wel, dan trekt hij 'opvorderbare gelden van derden' aan. En dat is verboden op grond van artikel 3:5 Wft. De budgetbeheerrekening moet op naam van u (de klant) zijn gesteld en u moet de budgetbeheerder hebben gemachtigd om uw geld te beheren. Overigens kan de Nederlandsche Bank schriftelijk ontheffing verlenen aan budgetbeheerders die aan strenge eisen voldoen. Vraag bij twijfel aan de budgetbeheerder om inzage in die ontheffing!

Beleid ISD BOL

U dient bij uw aanvraag aan te tonen waarom budgetbeheer in uw geval noodzakelijk is. Kiest u voor budgetbeheer omwille van het gemak, dan is dat niet persé ook noodzakelijk. Bijzondere bijstand is alleen mogelijk voor noodzakelijke kosten.

In de gemeente Brunssum is budgetbeheer vanaf 1 januari 2014 gratis als dit gebeurt door de Kredietbank Limburg (KBL) na een verwijzing door het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW). Woont u in Brunssum, dan wordt er geen bijzondere bijstand meer verleend in de kosten van budgetbeheer. Het kan immers gratis.

Woont u in de gemeente Onderbanken of Landgraaf, dan is bijzondere bijstandsverlening mogelijk. U moet wel samen met uw budgetbeheerder aantonen dat budgetbeheer noodzakelijk is. Dat kan maximaal 2 jaar en er wordt altijd een traject budgetbegeleiding aan gekoppeld. Bij budgetbegeleiding leert u hoe u na afloop van het budgetbeheer weer zelf uw financien kunt regelen. Bij het bepalen van de hoogte van de te verlenen bijzondere bijstand sluiten wij aan bij de pakketten van de Kredietbank Limburg. Kiest u voor een andere budgetbeheerder en brengt deze hogere kosten in rekening dan de Kredietbank Limburg? Dan blijven de extra kosten voor uw eigen rekening. Zijn uw kosten lager dan die van een vergelijkbaar pakket van de Kredietbank Limburg? Dan is de bijzondere bijstand niet hoger dan de werkelijke kosten. Maar... clienten die vanuit een traject schuldhulpverlening bij Welsun budgetbeheer nodig hebben, worden doorverwezen naar de Kredietbank Limburg. Hiervoor hoeven deze clienten niets te betalen. Het is voor hen een kostenloze voorziening.
Nogmaals: bijzondere bijstand voor budgetbeheer is alleen mogelijk indien het budgetbeheer wordt verricht door een instelling die op grond van de eisen van de Wft bevoegd is om gelden van derden te beheren danwel door een instelling die een ontheffing heeft van De Nederlandsche Bank.

AANVRAGEN

U kunt bijzondere bijstand voor budgetbeheer aanvragen met het aanvraagformulier bij de Grijze Gemeentekaart Budgetbeheer. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij ISD BOL of loop binnen op het speciale spreekuur GemeenteKaarten, elke dinsdag van 9 tot 12.30 uur.

Laatst bijgewerkt op 28-01-2015

Lees ook