Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Opschorten

Opschorten betekent dat u tijdelijk geen uitkering krijgt. Dit gebeurt als de gemeente denkt dat u zich niet goed aan de inlichtingenplicht heeft gehouden. De gemeente bepaalt dan dat u tijdelijk geen recht heeft op bijstand.

U krijgt een hersteltermijn

Heeft de gemeente uw uitkering opgeschort? Dan krijgt u een hersteltermijn. Dat is een periode waarin u informatie toch nog kunt inleveren. Of u krijgt een nieuwe uitnodiging voor een gesprek. Zo’n hersteltermijn kan een aantal werkdagen of twee weken zijn. Dat verschilt per gemeente.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Een hersteltermijn kan maximaal 8 weken duren. Meestal wordt door ISD BOL drie (werk)dagen gehanteerd als het verzuim binnen die periode kan worden hersteld. 

Als het u niet lukt binnen de termijn? Dan kunt u op verzoek en vanwege een goede reden misschien uitstel krijgen! 
Laat het ook op tijd en met een toelichting weten als u de gegevens helemaal niet kunt krijgen.
Als de uitkering wordt ingetrokken omdat u de gegevens niet (op tijd) leverde, dan kunt u eventueel een nieuwe aanvraag indienen als u de gegevens wel hebt.

Laatst bijgewerkt op 21-12-2018

Levert u de informatie binnen de hersteltermijn in?

Of komt u nu wel op het gesprek? Dan stopt normaal gesproken de opschorting. De gemeente gaat wel bekijken of u nog recht heeft op een uitkering. En misschien krijgt u een boete.

  • Blijkt uit het onderzoek dat u wel recht heeft op de uitkering? Dan wordt deze weer aan u betaald. U krijgt ook een nabetaling van de uitkering die u door de opschorting niet heeft gekregen.

  • Blijkt uit het onderzoek dat u te veel uitkering heeft gekregen? Dan moet u die uitkering aan de gemeente terugbetalen.
  • Blijkt uit het onderzoek dat u geen recht meer heeft op de uitkering? Dan stopt uw uitkering definitief vanaf de datum waarop u geen recht meer had op de uitkering. Heeft u daarna nog uitkering gekregen? Dan moet u die aan de gemeente terugbetalen.

Levert u de informatie niet binnen de hersteltermijn in?

Of komt u weer niet op het gesprek? Dan kan de gemeente niet bepalen of u nog recht heeft op bijstand. En dan stopt uw uitkering definitief. Heeft u in de periode waarin niet zeker was of u recht had op bijstand, nog wel bijstand gekregen? Dan moet u dat aan de gemeente terugbetalen.

Lees ook

Begrippen