Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

IOAZ

De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) voorziet in het inkomen van zelfstandigen die na hun 55e levensjaar hun bedrijf of beroep hebben beëindigd. De IOAZ is ook bedoeld voor hun partner. De IOAZ wordt uitgevoerd door de gemeente en moet voorkomen dat u een beroep moet doen op de bijstand. Op grond van de IOAZ kunt u recht hebben op een uitkering op het niveau van het sociaal minimum.

Lees ook

Begrippen