Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Inrichting

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand. Welke dat in uw woonplaats zijn, kunt u bij de gemeente vragen. Meer hierover leest u op U verblijft in een inrichting.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Wel inrichtingen:

  • Ziekenhuizen
  • Psychiatrische inrichtingen
  • Hornerheide Verpleeghuis-Astmacentrum

Geen inrichtingen:

  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen
  • Projecten voor begeleid zelfstandig wonen
  • Opvang voor dak- en thuislozen (sociale pensions)
  • RIMO Woontraining

Laatst bijgewerkt op 03-12-2018

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Als u tijdelijk wordt opgenomen in een inrichting wordt uw bijstandsnorm aangepast. U krijgt dan bijstand als zak- en kleedgeld. Omdat u na de opname weer in uw eigen woning terugkeert, lopen de vaste lasten door. 

U kunt dan bijzondere bijstand voor de doorbetaling van uw vaste lasten aanvragen. De noodzaak, hoogte en de duur van de bijzondere bijstand wordt voor u individueel bepaald.

Als u met een partner woont geldt dit alleen als u beiden (tijdelijk) bent opgenomen.

Laatst bijgewerkt op 17-01-2019

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw uitkering wordt aangepast op de eerste dag van de derde kalendermaand na de maand waarin u bent opgenomen in de inrichting.

Voorbeeld

Meneer Janssen wordt op 12 januari opgenomen in een inrichting. Zijn bijstandsuitkering wordt aangepast op 1 april. April is namelijk de derde kalendermaand na januari.

Crisisopvang 

Bij een opname in de crisisopvang van stichting RIMO/Heugderlicht de bijstand vanaf de datum van opname aangepast. U kunt misschien in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage in de kosten van de opname. Hierover hebben wij met RIMO afspraken gemaakt.

Laatst bijgewerkt op 17-01-2019

 

 

 

Lees ook