Antwoord op

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Heffingskortingen

Heffingskorting is korting op belasting die u moet betalen. Met een heffingskorting betaalt u dus minder belasting. Heeft u recht op een heffingskorting? Dan houdt de Belastingdienst daar rekening mee als zij berekent hoeveel belasting u moet betalen.

Heffingskortingen trekt de gemeente van uw uitkering af

Als u een bijstandsuitkering heeft, tellen heffingskortingen normaal gesproken mee als inkomsten. Die trekt de gemeente dus van uw uitkering af. Dat kan per maand, of over een heel jaar.

Kunt u een heffingskorting krijgen? Dan gaat de gemeente er vanuit dat u die aanvraagt. Zij trekt die namelijk ook van uw uitkering af, als u hem niet heeft aangevraagd.

Heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Heeft u een voorlopige teruggave aangevraagd? Dan krijgt u daarover een officiële brief van de Belastingdienst. Daarin staat of u de teruggave krijgt, of niet. Van deze brief moet u een kopie naar de gemeente sturen. Dat is uw inlichtingenplicht.

Sommige heffingskortingen kunt u als voorschot vragen. U krijgt dan elke maand een bedrag van de Belastingdienst. Dit heet een ‘voorlopige teruggave’.

Sommige heffingskortingen trekt de gemeente niet van uw uitkering af

Want die tellen niet mee als inkomsten. Bijvoorbeeld de jonggehandicaptenkorting als u 27 jaar of ouder bent. Die heffingskorting mag u houden, bovenop uw uitkering.       

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Regels van ISD BOL

Heffingskortingen

Als u recht heeft op een heffingskorting, dan wordt dit bedrag direct op uw uitkering in mindering gebracht. ISD BOL onderzoekt of ze kan afwijken van deze regel als u kunt aantonen dat de heffingskorting niet ontvangt.

Wij doen dit mede om een vervelende terugvordering achteraf te voorkomen.

Voorlopige teruggave

Bedragen die u heeft ontvangen aan teruggave en voorlopige teruggave worden gekort op uw bijstandsuitkering als ze betrekking hebben op een periode waarin u bijstand ontving. Als u recht heeft op een voorlopige teruggave, dan kan ISD BOL u verplichten om die aan te vragen bij de belastingdienst.

Wij houden geen rekening met de volgende ontvangsten:

  • de (voormalige) Combinatiekorting
  • het Kindgebonden budget

  • Kinderbijslag

  • Kinderopvangtoeslag

Laatst bijgewerkt op 11-12-2018

Lees ook