Antwoord op vragen over het sociaal domein

Selecteer hieronder uw gemeente zodat het relevante gemeentelijke beleid getoond kan worden:

Voor welke kosten?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor speciale kosten. Dus niet voor de gewone kosten om te leven, zoals kleding of eten. Voor bijzondere bijstand moet u aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand voldoen.

U krijgt alleen bijzondere bijstand voor:

 1. Kosten die u door een bijzondere situatie moet betalen. Wat een bijzondere situatie is, is voor iedereen weer anders. De gemeente bekijkt daarom eerst hoe uw situatie precies is.

 2. Kosten die echt voor uzelf zijn.

 3. Kosten die u zelf moet betalen, maar dat echt niet kan. En waar geen andere regeling of uitkering voor is.

 4. Kosten die echt nodig zijn. En de gemeente moet dat ook kunnen bepalen. Een kapotte koelkast bijvoorbeeld, moet u dus niet alvast vervangen, want dan kan de gemeente niet meer zien dat dat nodig was.

 5. De goedkoopste goede oplossing. Wilt u liever iets duurders? Dan moet u zelf bijbetalen. Kan het ook gratis? Dan krijgt u geen bijzondere bijstand.

 6. Kosten in Nederland.

Regels van ISD BOL

De Colleges van B&W van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf hebben een drempelbedrag van €50,00 per draagkrachtjaar.

Het drempelbedrag wordt niet toegepast op:

 • de uitvoeringsregeling tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL, beter bekend als de PAARSEKAART
 • de uitvoeringsregeling tegemoetkoming in de schoolkosten, beter bekend als de ORANJEKAART
 • de uitvoeringsregeling tegemoetkoming in de aanvullende collectieve ziektekostenverzekering VGZ Zuid-Limburg, beter bekend als 'het VGZ tientje'

 • Kosten waarvoor bijstand in de vorm van een geldlening wordt verstrekt
 • Woonkostentoeslag
 • de Toeslag Voormalig Alleenstaand Ouder
 • Aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud als u 18, 19 of 20 jaar bent
 • Bijzondere bijstand inrichtingsnorm voor jongeren van 18, 19 of 20 jaar

Laatst bijgewerkt op 30-12-2015

Lees ook

Begrippen